Beboere

På Josephinehøj bor 10 velfungerende beboere med udviklingshæmning.

Josephinehøjs beboerer i New York

For øjeblikket bor her fire kvinder og seks mænd mellem 56 og 74 år. På nær en beboer, går alle på værksted eller har beskyttet beskæftigelse.

Det forventes at beboerne selv står op om morgenen, tager bad og kommer på arbejde.

Beboerne skal være selvadministrerende i forhold til egen medicin, for at kunne bo på Josephinehøj.

Der er delvis personaledækning, dette betyder at der ikke er nattevagt og der kan forekomme dage uden personaledækning.

Beboerne kan blive boende til den dag, hvor der bliver behov for mere pleje og omsorg, end vi kan tilbyde på Josephinehøj.