Medindflydelse

Vi lægger vægt på, at beboerne bestemmer over deres eget liv. Derfor har vi beboermøde og en beboerbestyrelse.

Beboermøde

Beboermøde


Vi holder beboermøde hver mandag eftermiddag fra kl. 15.15. til ca. 16.00. Det er meget vigtigt / nødvendigt, at alle kommer til mødet. Ved ferie eller sygdom er det dog valgfrit at deltage.

Der tages udgangspunkt i en fast dagsorden

  • Hvem laver mad og spiser med i madklubben. Tirsdag, torsdag, lørdag.
  • Hvem står for rengøring i fælleshuset denne uge.
  • Hvilken dag har man hjemmedag.
  • Hvem skal slå græs denne uge.
  • Skal der være fælles arbejde i haven denne uge.
  • Hvem vil deltage i gå klubben i weekenden.
  • Andre forslag.

Brugerbestyrelse


Der er brugerbestyrelse, som er repræsenteret af fem beboere, en medarbejder, samt leder som referent.

Grundlag

Brugerbestyrelsen arbejder ud fra standard-vedtægter om brugerindflydelse i Gentofte Kommune.

Medlemmer

Vagn Durlev (formand)
Lars Tage Olsen (næstformand)
Stig Metz
Ole Klitbo
Bente Hanne Nielsen
Carsten Jønsson

Personale repræsentanter

Inge Stampe (medarbejder repræsentant.)
Maria Outzen (suppleant)
Christian Joshua Korsgaard (referent)

Bestyrelsen for Josephinehøj


Der sidder to beboerrepræsentanter i denne.

Læs mere om vores bestyrelse