Pædagogisk metode

Vi viser beboeren respekt og lægger vægt på en anerkendende kommunikation

Pædagogisk målsætning


Vi arbejder overordnet ud fra begrebet rehabilitering / habilitering.

Vi møder desuden beboeren lige der hvor vedkommende er, i forhold til eksempelvis familie, venner, arbejde, bolig og helbred. Dette ud fra den systemiske metode, som vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge. Hvis der skal skabes udvikling / forandring er det vigtigt at kommunikationen er tilpas udfordrende.

Vi viser beboeren respekt som et medmenneske, selvom vi nødvendigvis ikke er enig med beboerens holdninger og handlinger.

Josephinehøjs pædagogiske tilgange

 

Narrativ (historiefortælling)

Vi arbejder ud fra den narrative tilgang, som tager afsæt i, at det at fortælle historier er grundlæggende for mennesker i alle forskellige sammenhænge. Ved at bruge den narrative samtale, er det muligt at undersøge mange emner og forhold. Den narrative samtale kan tilføje noget særligt til arbejdet, med at skabe læring og udvikling for den enkelte beboer og dermed skabe en stærkere mening og sammenhæng i deres liv.

NUZO

Vi arbejder ud fra zonen for nærmeste udvikling, som betyder, at det beboeren kan i dag med pædagogisk støtte, vil de på sigt kunne lære selvstændigt. NUZO er den zone, der opstår mellem hvad beboeren kan klare alene, og hvad beboeren kan klare under vejledning fra os. Det vil sige, at beboerne skal udfordres – men ikke mere end at beboeren alligevel skal kunne følge med. Man kan forestille sig den nærmeste udviklingszone som et område der er lige uden for beboeren. Hvis beboeren lukker af som svar på en udfordring/forstyrrelse, kan vi se det som en reaktion, der er oplevet som for usædvanligt.


Anerkendende kommunikation

Vi tager udgangspunkt både i den anerkendende kommunikation og den systemiske tankegang i forhold til kommunikation. Her lægges der vægt på:

At anerkende et andet menneske som et medmenneske.  Vi møder beboeren, der hvor beboeren er, og giver beboeren rum til at være forskellig fra en selv. Vi viser beboeren respekt som et medmenneske, selvom vi nødvendigvis ikke er enig med beboerens holdninger og handlinger eller billiger disse.

Samtidig lægger den systemiske teori også vægt på at være løsningsorienteret frem for problemorienteret. Vi skal se på muligheder frem for begrænsninger.

SIVUS -modellen

SIVUS - modellen (socialt individ via udvikling i samarbejde) lægger vægt på socialt samvær, og hvordan den enkelte udvikler sig i en gruppe, og hvordan den pågældende fungerer i en gruppe. I denne model, er der i det pædagogiske arbejde med beboerne, fokus på hvordan deres viden og tidligere erfaringer kan sættes i spil. Der bygges videre på beboernes evner og ressourcer, for at de i fællesskab kan klare en opgave. Det er pædagogens rolle at støtte og vejlede den enkelte borger i sin kommunikation og selvstændighedsudvikling.