Pædagogisk metode

Vi viser beboeren respekt og lægger vægt på en anerkendende kommunikation

Pædagogisk målsætning

Vi arbejder overordnet ud fra begrebet rehabilitering/habilitering.

Vi møder desuden beboeren lige der hvor vedkommende er, i forhold til eksempelvis familie, venner, arbejde, bolig og helbred. Dette ud fra den systemiske metode, som vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge. Hvis der skal skabes udvikling / forandring er det vigtigt at kommunikationen er tilpas udfordrende.

Vi viser beboeren respekt som et medmenneske, selvom vi nødvendigvis ikke er enig med beboerens holdninger og handlinger.

Josephinehøjs pædagogiske tilgange

Narrativ tilgang ­

Anerkendende tilgang ­

Rehabiliterende tilgang ­

KRAP både som tilgang og metode.

Borgerne motiveres og støttes til at bevare, forbedre og udvikle de fysiske, psykiske og sociale ressourcer og potentialer, de hver især har. Borgerne støttes til at fastholde og udvikle identitet, selvværd og indflydelse på eget liv. Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i et indgående kendskab til den enkelte borgers behov og ønsker, ressourcer og vanskeligheder. Der er fokus på den borgerrettede effekt af indsatsen.