Ydelsesbeskrivelse

Her kan du læse vores ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelserne er politisk godkendt og fastsætter serviceniveauet på kommunens tilbud ved at specificere sammenhængen mellem en borgers funktionsniveau og de ydelser, borgerne tilbydes i tilknytning til tilbuddet.