Ydelsesbeskrivelse

Her kan du læse vores ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelserne er politisk godkendt og fastsætter serviceniveauet på kommunens tilbud ved at specificere sammenhængen mellem en borgers funktionsniveau og de ydelser, borgerne tilbydes i tilknytning til tilbuddet.

Se vores ydelsesbeskrivelse.