Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med mange forskellige instanser.  

Personalenetværk

Der samarbejdes med andre botilbud i og uden for Gentofte kommune.

Ledernetværk

Lederen samarbejder med andre ledere og kommunen.

Samarbejde med andre botilbud

En medarbejder er i en styregruppe for ca. 14 andre botilbud, fra kommunen og region Hovedstaden.

Her planlægges bl.a. temadage for personale, to bowling arrangementer samt en sommertur for beboerne fra de mange bofællesskaber.

Sommerdaghøjskole

En medarbejder er med til at planlægger sommerdaghøjskole (en uges forskellige ture) sammen med to andre botilbud i uge 28.