Visitation

Hvis du gerne vil bo på Josephinehøj.

Visitation

Josephinehøj er placeret i Social og Sundhed / Social og Handicap på
Gentofte Rådhus.

Visitation til Josephinehøj foregår gennem egen sagsbehandler og  Gentoftes kommunes visitationsudvalg.